Skupno muziciranje

Skupno muziciranje polaznici mogu upisati nakon što usvoje osnove tehnike svog instrumenta. Uvježbavanje se izvodi uz stručni nadzor korepetitora, a namijenjeno je svim instrumentalistima i pjevačima za potrebe javnog nastupa.

Osnovni cilj skupnog muziciranja je da polaznici osjete zvučne karakteristike i ulogu drugih instrumenata te da se na njih naviknu u tijeku istovremenog zajedničkog sviranja.

Nastava je organizirana kao grupna u trajanju od 60 minuta.