Violina

Nastava violine namijenjena je svim uzrastima, a organizirana je kao grupna u trajanju 45 min. Najmlađa dob polaznika koje upisujemo je 6 godina.

Kod prvog susreta sa violinom nemojte da vas obeshrabri „šripanje“ i „cvilenje“ jer to se javlja kod svih početnika i sastavni je dio učenja i vježbanja.
Strpljenje, vježba, upornost i ustrajnost neka budu temelj za razvoj i napredak svakog violiniste.
Program temeljimo na tehničkoj obradi skladbe ponajviše domaćih a potom stranih autora uzimajući u obzir potrebe svakog učenika.
Našom nastavnom metodom učenici dobiju dobru osnovu za samostalno razvijanje glazbenog talenta u pravom smjeru.