Solo pjevanje

Nastava pjevanja obuhvaća oblikovanje glasa. Učimo pravilno disanje, intonaciju, dikciju, fraziranje, dinamiku i ostale elemente tehničkog i glazbenog obrazovanja pjevača.

Nastava je organizirana kao grupna ili individualna u trajanju od 45 minuta.